Ochrana osobních údajů (GDPR)

Společnost Salatofka IČO: 14067871 zastoupená Evou Valentovou se sídlem Moravěves 2, Havraň 435 01  jako provozovatel provozuje e-shop na webových stránkách www.salatofka.cz (dále jen provozovatel), zpracovává osobní údaje uživatelů uvedených stránek v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR). Subjektem údajů je každý zákazník fyzická osoba, která využívá služeb těchto internetových stránek.

 

Registrovaný zákazník

 1. Rozsah zpracování

Při registraci ke službám nabízeným provozovatelem na těchto internetových stránkách budou uživatelé vyzváni k zadání osobních údajů:

 1. Povinné:
  • Křestní jméno
  • Příjmení
  • E-mail
  • Telefon
  • Číslo bankovního účtu
 1. Nepovinné
  • Doručovací adresu (adresy)

Provozovatel výslovně uvádí, že neshromažďuje a nezpracovává žádné osobní údaje, které mu subjekt údajů sám dobrovolně neposkytne. Vkládání veškerých osobních údajů v registraci nebo nastavení služeb je zcela dobrovolné.

 

 1. Účel zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je:

 1. Registrace v databázi uživatelů těchto internetových stránek. Registrace umožňuje subjektu údajů editaci účtu, přidávání a odvolávání souhlasů, účastnit se věrnostního / bonusového programu, sledovat historii objednávek.
 2. Realizace poskytnutí služby. Jedná se jen o nezbytné informace k naplnění předmětu smlouvy / objednávky.
 3. Osobní údaje jsou dále zpracovány jen za účelem vedení účetnictví / daňové evidence provozovatele.
 4. Realizace marketingových aktivit, dal-li k nim subjekt údajů souhlas

Všechny osobní údaje, které uživatel (tj. subjekt údajů) provozovateli poskytne, budou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona uchovávány a odpovídajícím způsobem chráněny proti zneužití po dobu neurčitou.

 

 1. Doba zpracování

Doba zpracování osobních údajů je po dobu trvání aktivního uživatelského účtu. Tzn., do doby odvolání souhlasu, do doby než uživatel smaže svůj uživatelský účet, nebo takto učiní provozovatel. Po smazání uživatelského účtu budou údaje uživatele archivovány dle zákonných povinností.

 

 1. Automatizované rozhodování, včetně profilování

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webových stránek provozovatele stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

 

Na webových stránkách provozovatele se používají následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory se spouští pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto se soubory spouští pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

 

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

 

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

 

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

 

 1. Newslettery (obchodní sdělení)

 

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste to provozovateli  při nákupu, použije provozovatel vaši e-mailovou adresu pro rozesílku jeho novinek.

Umožňuje to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste to při nákupu nezakázali.

 

Osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení se budou zpracovávat po dobu trvání aktivního profilu uživatele. Tzn., do doby odvolání souhlasu, do doby než uživatel smaže svůj profil, nebo takto učiní provozovatel. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: objednavky@salatofka.cz

 

 1. Právní základ zpracování a práva uživatele
 2. Osobní údaje Subjektu jsou zpracovány na základě souhlasu, který uživatel (Subjekt údajů) udělí při registraci na těchto internetových stránkách
 • Udělení souhlasu
  Uživatel uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů při první registraci na těchto internetových stránkách
 • Úprava, editace, omezení zpracování osobních údajů
  Rozsah a další možnosti zpracování a nakládání s osobními údaji si registrovaný účastník může po přihlášení určit v sekci Nastavení účtu.
 • Odvolání souhlasu
  Odvolání souhlasu provede uživatel po přihlášení ke svému účtu a v sekci Nastavení účtu

 

 1. Uživatel (subjekt údajů) má možnost po přihlášení zadat pokyn k odstranění uživatelského účtu. Pokyn zadá prostřednictvím tlačítka Zrušit účet v sekci Osobní nastavení.

Zrušením účtu se rozumí:

 • Anonymizace zpracovaných údajů v objednávkách
 • Odstranění všech osobních údajů z databáze
 • Odstranění vazby na službu Facebook

 

 1. Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

 

 1. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

 1. Provozovatel těchto internetových stránek zpracovává osobní údaje pouze na území Evropské unie a nepředává osobní údaje uživatelů do 3. zemí

 

 1. Provozovatel těchto stránek nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pro více informací je možné kontaktovat podporu na e-mailové adrese objednavky@salatofka.cz

 

 1. Závěr

Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Z tohoto důvodu je v zájmu uživatelů kontrolovat, zda toto prohlášení nedoznalo změn.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 1.8.2022.