Důvod zapojení Salátofky do cirkulární ekonomiky

„Cirkulární ekonomika není jen o odpadech a třídění – ale o tom, že nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. A když už nějaký odpad vznikne, měli bychom se snažit udržet suroviny v oběhu co nejdéle, bez ztráty na kvalitě. Je to způsob přemýšlení a života, změna převládající mentality. Pojďme tedy společně konzumovat méně a lépe.“

Předpokladem úspěchu cirkulární ekonomiky je uvědomění si změň, kterými společnost prochází. Mnohdy se stává, že se o cirkulární ekonomice mluví hlavně v souvislosti s tříděním a recyklací odpadu. Její záběr se tím ale nevyčerpává. Usilujme nejen o změnu toho, co děláme, ale především o změnu toho, jak o našich životech přemýšlíme.

Základní principy cirkulární ekonomiky jsou přitom velmi jednoduché – minimalizovat produkci odpadu a počínat si tak, abychom suroviny udrželi v oběhu co nejdéle. Nic více, nic méně. V přírodě také prakticky žádný odpad neexistuje.

Věděli jste, že…

Na stránkách neziskové organizace Bezobalu, která zkoumá a vyvíjí způsoby, jak co nejúčinněji předcházet vzniku odpadu, můžete nalézt převzatou statistiku, kolik odpadu z obalů v ČR se vytvoří za rok.

  • 1 člověk = 339 Kg
  • 1 rodina = 1 356 Kg
  • Celé Česko = 3 579 614 Kg

Mantrou cirkulární ekonomiky je předcházení vzniku odpadů. A už i v Čechách běžně vznikají iniciativy, které se tím zabývají. Jednou z cest je používání vratných skleněných obalů i pro jiné produkty než jen pro pivo.

 

A proto jsme se v Salátofce rozhodli používat pro své saláty a polévky znovuplnitelné skleněné sklenice.

Podpořte kromě nás cirkulární ekonomiku i vy a objednávejte si své jídlo ve vratných obalech.

Graf cirkulární ekonomiky